معرفی گروه جغرافیای انسانی

تاریخ لبنان از زمان استقلال شاهد ثبات سیاسی و همچنین آشوب و هرج و مرج (بمانند بحران نظامی در سال ۱۹۵۸) و شکوفائی به دلیل موقعیت بیروت به عنوان مرکز تجارت از همه چی و سرمایهگذاری بودهاست. در واقع، ضرورت شناخت نقش عوامل طبیعی و انسانی در مقابله با تهدیدها (در ابعاد نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و…) را در سطوح ملی، منطقهای و فرامنطقهای (تاکتیک و استراتژیک) را مشخص میکند. مؤلف «مرآت البلدان» بانی قزوین را شاپور ابن اردشیر بابکان دانسته که شهر را جهت مقابله با حملات و سرکشیهای دیلمیان ساخته و «شاد شاپور» نامیدهاست. گشاده شود آفاق بر شما و گشاده شود شهری نامش قزوین، هر که چهل صباح در وی مقام کند، از بهر جهاد و عبادت، از بهر او عمودی در بهشت بسازند از زر سرخ بر سر آن قبهای از یاقوت سرخ بر سر آن قبه هفتا هزار در، بر هر دری حوری جهت اول نشسته. برای مثال یکی از آن ها جسد مردی بود که به چکمه سبز معروف شده بود و از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ کفش های این مرد در جهت مسیر قلمه قرار داشت تا آنکه بقایای جسدش ناپدید شد.

ماه گذشته گزارش شد که اخترشناسان در “پیامرسانی اطلاعات فرازمینی”(METI) در حال برنامهریزی برای ارسال مجدد پیامهایی به فضا هستند به این امید که با گونههای هوشمند دیگری در جهان مواجه شویم. ژنرال میشل عون به خاطر مخالفت با سوریه مشهور بود ولی در دهه گذشته با سیاستمداران طرفدار سوریه متحد شد یعنی سلیمان فریخیه و میشل مور اتحاد آنها شمال و منطقه متن از مونت لبنان را دربر گرفت. طبق این تحقیق که اکثر دستاندرکاران آن ستارهشناسان ایالات متحده هستند و روز گذشته (پنجم نوامبر) به صورت گزارشی از سوی فرهنگستان ملی علوم، مهندسی و پزشکی انتشار یافت، انسان باید همچنان در پی یافتن جهانهایی باشد که ممکن است میزبان سایر انواع حیات باشند. موضوع قدرت ملی از طرف جغرافیدانان، متخصصین ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، استراتژیستها و سیاستمداران مورد توجه قرار گرفته و هر یک از آنها سعی نموده اند فهرست عوامل تاثیرگذار بر قدرت ملی را ارائه دهند که در بخش عمده ای از آنها اشتراک نظر وجود دارد.

معادل، ترجمه و معنی مناسب فارسی برای برخی از کلمات انگلیسی گاهاً وجود ندارد یا هنوز برای آن کلمه ای ساخته نشده است. پایتخت اندونزی جاکارتا است. آثار و اشیاء به دست آمده در سگزآباد قزوین، مربوط به دوران نو سنگی و پیشاتاریخ است. بر اساس اسناد و مدارک موجود، قدمت و تاریخ منطقه قزوین، به دوران حکومت مادها در قرن نهم پیش از میلاد میرسد. براساس اسناد و مدارک موجود، قدمت و سابقهٔ تاریخی منطقهٔ قزوین به دوران حکومت مادها، در قرن نهم پیش از میلاد، میرسد.

ناحیه قزوین در دوران ماد، آباد بوده و در دوره هخامنشیها مردان ناحیه قزوین، به دلیری شهرت داشتهاند. جواد صفی نژاد (1308 هجری شمسی)؛ استاد صفینژاد در سال 1332 در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته تاریخ و جغرافیا پذیرفته شد و دوران تحصیل خود را در آنجا گذراند و از همان سال همکاری خود را با دکتر گنجی آغاز کرد. برای رسیدن به این دو دریاچه باید بعد از دماوند وارد خروجی دلیچایی شده و با پشت سر گذاشتن روستاهای یهر، لیپشت، مومج، دهنار و هویر از طریق جاده خاکی بسیار ناهمواری به طول تقریبی ۱۴ کیلومتر به دریاچه تار در نزدیکی تهران برسید. موقعیت قرارگیری دریاچه و نزدیکی به امکانات شهر سبب شده تا گردشگران زیادی از این دریاچه بازدید به عمل آورند. درخصوص گردشگری، ما جزء کشورهایی هستیم که در قدمهای اول قرار داریم، اما در حال حاضر در کتابهای درسی ما درباره توریسم و گردشگری خیلی کار شده است و به نظر من در آینده، ما در این مورد موفقیت زیادی کسب خواهیم کرد.

یی و تاریخی و بیان عادات و آداب مردم نواحی مختلف است.

محمد پیامبر فرمود:من مردمی را در آخر الزمان میشناسم که ایمان به گوشت و خون ایشان آمیحته شدهاست در شهری که آن را قزوین مینامند جنگ میکنند و مشتاق است به سوی ایشان بهشت… طی جنگ داخلی در سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ لبنان دو بار از سوی ارتش اسرائیل مورد حمله قرار گرفت و اشغال شد. مطالب از ابتدا برداشته شد و در انتهای کتاب قرار گرفت. ناصرخسرو؛ سفرنامه او حاوی مطالب و اطلاعات دقیق و سودمند جغرافیایی و تاریخی و بیان عادات و آداب مردم نواحی مختلف است. وی با بیان اینکه با عدم افزایش متناسب بودجه مراکز دانشگاهی امکانات آموزش جغرافیا کمتر شده، گفت: به یاد داشته باشید که جغرافیا دانشی میدانی است و آزمایشگاه جغرافیا طبیعت است و بر این مبنا سفرهای علمی برای ارتقای سطح دانش جغرافیدانان ضروری و حیاتی است. اسرائیل تا سال ۲۰۰۰ کنترل جنوب لبنان را در دست داشت، ولی با تصمیم اسرائیلیها که نخستوزیر اسرائیل ایهود باراک حامی آن بود، نیروهای اسرائیلی به دلیل حملات چریکی از سوی نظامیان حزبالله و بر اساس این عقیده که فعالیتهای حزبالله با عدم حضور اسرائیل در لبنان متوقف خواهد شد، از این منطقه عقبنشینی کردند.

این نهضت و انقلاب اگر چه از تبلیغات عمیق شیعه سرچشمه میگرفت و کم و بیش عنوان خونخواهی شهدای اهل بیت را داشت و حتی از مردم برای یک مرد پسندیده از اهل بیت سربسته بیعت میگرفتند با اینهمه به دستور یا اشاره پیشوایان شیعه نبود، زیرا وقتی ابومسلم بیعت خلافت را به امام ششم شیعه امامیه در مدینه عرضه داشت، وی را رد کرد و فرمود: تو از مردان من نیستی و زمان نیز زمان من نیست. این منطقه از مناطق مهم جاده ابریشم محسوب میشدهاست زیرا محل تلاقی دو مسیر شرق به غرب و شمال غرب ایران بودهاست حدود ۲۰ کاروانسرا در دشت قزوین وجود داشته که محل نگهداری کالاهای تجاری، به ویژه ابریشم بودهاست. پولیبیوس (۲۰۵-۱۲۵ ق. م) در کتاب خود، آنجا که از دشت هیرکانیه صحبت میکند، اشاره دارد که خارج از مرزهای شرقی (سرزمین ماد)، دشتی بیابانی وجود دارد که تا کوههای تپوریه میرسد که از دریای هیرکانیه خیلی دور نیست.

ماه گرد یا بهتر بگوییم کروی نیست. هرچند وجود رنگدانههای اخرا گواه بر رنگ آمیزی بدن یا ابزارهاست، اما غارنگارهای یافت نشدهاست. تاکنون رژیم حقوقی دریای خزر بهطور رسمی مرزها را معین نکردهاست و سهم ۵ کشور از این دریا نه فقط برای ایران، بلکه برای چهار کشور دیگر نیز تاکنون در مساحت آنها در مراجع بینالمللی لحاظ نشدهاست. بعد از پایان جنگ در لبنان ژنرال شارل دوگل از منطقه دیدن کرد و تصمیم گرفت علیرغم فشارهای سیاسی از داخل و خارج لبنان این کشور را مستقل اعلام کند.

و از آن جا که دانشِ در دسترس بودن و توزیع منابع طبیعی را به ما میدهد، مطالعه آن به ما در تصمیم گیری در مورد استفاده و مدیریت منابع کمک میکند. جیکوب بلیچر (Jacob Bleacher)، دانشمند ارشد اکتشافات ناسا، گفت: توسعه طرحی برای کاوش در منظومه شمسی به معنای یادگیری نحوه استفاده از منابعی است که در دسترس ما هستند و در عین حال حفظ یکپارچگی علمی آنها است. حزب آزاد میهن پرستان با لیست شهید رفیق حریری در این انتخابات متحد نشدند چون اعضای لیست فکر میکردند آنها هنوز هویت فرقهای خود را حفظ کردهاند. اگر به طبیعت و گردش در آن علاقه مند هستید، باید برای حفظ این سرمایه ی خدادادی، تلاش کنیم، نه اینکه به آن آسیب بزنیم. پس از مطالعه کتاب ۱۰۰ مسیر طبیعت گردی ایران قرار نیست همه بتوانند بهتنهایی این مسیرها را پیمایش کنند. مرحله بعدی تاریخ آلوده به جنگ لبنان با جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۷۵ شروع شد که ۱۵ سال طول کشید و اقتصاد این کشور را به کلی تخریب کرد، نیاز به ذکر تلفات جانی و مالی نیست (بهطور تقریبی بیش از صد هزار نفر کشته و صد هزار نفر معلول شدند) با پایان جنگ در سال ۱۹۹۰ و با امضاء توافقنامه طائف از لبنان که زمانی به عنوان سوئیس خاورمیانه شناخته میشد جز ویرانی باقی نمانده بود.

آنها نتوانستند دو سوم کرسیهای مورد نیاز برای اخراج کردن امیل لحود رئیسجمهور انتخابی سوریه را کسب کنند که دلیل آن نمایش غیرمنتظره و قوی حزب آزاد میهنپرستی و مونت لبنان بود که متعلق به ژنرال بازنشسته ارتش میشل عوٓن است. روز بعد امیل لحود رئیسجمهور طرفدار سوریه نیز این پیشنهاد را تصویب کرد. بازسازی دموکراسی و اداره وضعیت سخت کشور بعد از پایان جنگ و سعی در از بین بردن هر آنچه از رژیم فاشیست به ارث مانده بود، باعث شد تا مجمع قانون اساسی شکل بگیرد. آزار مسیحیان و سرکوبی شورشهای آنان در این شهر، راه مداخله بیش از پیش دولتهای اروپایی را به این کشور باز کرد. بیش از یک میلیون لبنانی بی خانمان شده و مجبور به فرار به سمت مناطق امن تر شدند. یعنی موجوداتی که قادرند آن قدر بی ملاحظه باشند که مانند ما انسانها با جو سیارهشان با بی اعتنایی محض برخورد کنند.

اگر چه سازمان ملل عقبنشینی اسرائیل را به عنوان عقبنشینی کامل پشت خط آبی طبق قطعنامه ۴۲۵ شورای امنیت (که ۲۲ سال قبل صادر شده بود) اعلام کرد ولی حزبالله ادعا کرد که اسرائیل هنوز مناطق کوچکی از لبنان را در اشغال خود دارد و عملیات خود علیه اسرائیل را متوقف نخواهد کرد تا زمانی که تمامی این مناطق و آنچه را که از آن به عنوان «کل فلسطین اشغالی» یاد کردند، آزاد کنند. نفوذ (مغولها) را دربخش شرقی روسیه تا قرن هفدهم به قوت خود باقی ماند، زمانی که حکام روسی تلاش محسوسی را برای غربی کردن کشور خود انجام میدادند. اما عقبنشینیهای نظامی و بیکفایتی حکومت، به زودی بیشتر مردم را در روسیه ناراحت نمود و کنترل آلمان بر دریای بالتیک و نظارت آلمان- عثمانی بر دریای سیاه دست روسیه را از بیشتر منابع خارجی و بازارهای بالقوه قطع نمود.

عامل اصلی ارتقاء مسکو، همکاری حکام آن با مافوقهای مغولی خود بود، که به آنها عنوان سلطان بزرگ اعطا میگردید و به عنوان نمایندگان مغولها به جمعآوری باج و خراج از قلمروهای تحت نفوذ روسیه میپرداختند. مقامات ویشی در سال ۱۹۴۱ به آلمان اجازه دادند تا هواپیماها و تدارکات خود را از طریق سوریه به عراق برساند تا از آنها علیه نیروهای انگلیسی استفاده کند. این به آن خاطر بود که زبان اسلاونیک کلیسا بهطور مستقیم به جای نیایش مذهبی استفاده میشد.

چون کتاب، جغرافیای عمومی است، و قرار شد تمامی بچهها در همه رشتههای تحصیلی درباره طبیعت ایران و محیط طبیعی و انسانی آن بدانند. در نتیجه همه گروهها و بچههای کلاس همیشه مجبورند در خانه کار کنند و خود را برای کلاس آماده سازند و به این صورت، روش آموزش گروهی و فعال را در کلاس اجرا میکنم. بریتانیا از ترس اینکه آلمانهای نازی کنترل کامل سوریه و لبنان را با فشار بر دولت ضعیف ویشی به دست گیرند ارتش خود را به سوریه و لبنان فرستاد. بررسیهای به دست آمده از تپه سگزآباد بویین زهرا، نشان دهنده زیستگاههای انسانی متعددی در هزارههای پیش از میلاد است. 1. ملکه بریتانیا مالک 6/1 ام زمین های سطح زمین است.

سطح تخریبی که به لبنان وارد شد از سوی فؤاد سینیورا نخستوزیر، «غیرقابل تصور» توصیف شد. حق رأی در آن توسعه مییافت و هیچ قانونی بدون تصویب از سوی دوما نمیتوانست به مرحله اجرا درآید. در ژانویه ۱۹۰۵، واقعهای تحت عنوان یکشنبه خونین زمانی رخ داد که کشیشی (پدر گاپون) جمعیت کثیری را به سوی کاخ زمستانی در سن پترزبورگ هدایت نمود تا عریضهای را به تزار نیکلای رومانف دوم ارائه نماید. متفقین منطقه را تا پایان جنگ جهانی دوم تحت کنترل داشتند آخرین گروههای فرانسوی در سال ۱۹۴۶ عقبنشینی کردند.

طی اولین انتخابات پارلمانی که بعد از عقبنشینی سوریه از لبنان در می۲۰۰۵ برگزار شد گروههای ائتلافی ضد سوریهای مسلمانان سنی و احزاب دروزی و مسیحی به رهبری سعد حریری پسر نخستوزیر مقتول اکثریت کرسیهای پارلمان را تصاحب کردند. بعد از انتخابات حزب آتی حریری که اکنون قدرت سیاسی غالب محسوب میشد فؤاد سینیورا را که قبلاً وزیر دارایی بود را به عنوان نخستوزیر معرفی کرد. عموماً بایر و آتش فشانی بوده و این امر کشاورزی را جز در جوار واحهها و چشمهسارها، دشوار مینمود؛ بنابراین شهرها و دیارها در عربستان موقعیتی پراکنده و دور از هم داشتند و در بین آنها دو شهر مکه و یثرب جزو شهرهای مهم عربستان محسوب میشدند.

تورهای طبیعت گردی معمولا جزو تور های یک روزه هستند. گوش کردن به آوای طبیعت مانند صدای جیرجیرک ها و یا جریان رودخانه، از لذت هایی است که با هیچ موسیقی دیگری نمی توان عوض کرد. به عنوان فردی که قدردان فضای باز است، میدانید که نمی توانید مانند دیگران سفر کنید. اخترزیستشناسی در حقیقت یک شاخه میانرشتهای است و اگر فردی میخواهد در این زمینه به پژوهش بپردازد، باید زمینه اطلاعاتی درباره مبانی فیزیک و اخترفیزیک، زمینشناسی و بیولوژی به شکل عام بیاموزد. بر طبق شواهد تاریخی شهر قزوین دروازه ورود به قلمرو کاسپیها بودهاست از این رو زبانشناسان بر این باورند که نام این شهر نیز برگفته از ریشه کاسپین است. پیرنیا از مردمانی به نام «مرد» در ناحیه قزوین یاد میکند که از فرستادن نماینده به نزد اسکندر و اظهار اطاعت خودداری کردند.