معرفی رشته مهندسي شهرسازی | معماری نواز

مقاله حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر دو نوع بام سبز درخت و چمن بر خرداقلیم حرارتی در اقلیم گرم و خشک انجام شده است. نمونه مورد مطالعه بخشی از بافت کوتاه مرتبه شهر شیراز بوده و پژوهش به روش شبیه‌سازی حرارتی محیط خارجی با استفاده از نرم‌افزار انویمت در دو روز از گرم‌ترین روزهای سال انجام شده است. بدین منظور تاثیرات حرارتی سه نمونه بام متداول با پوشش نهایی ایزوگام، بام سبز با چمن و بام سبز با درخت بر محیط محله اطراف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد استفاده از بام سبز با درخت و چمن تاثیر اندکی بر کاهش دمای خرداقلیم دارد. در گیرنده‌های مختلف، حداکثر کاهش ایجاد شده در دمای هوا بین 0.27 تا 0.74 درجه و در دمای تابشی 5.05 درجه است.

طرح های بهسازی بافت قدیم

پژوهش حاضر به شیوه‌ی آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش دانشجویان طرح 4 معماری دانشگاه آزاد واحد پرند بودند که شصت نفر از آن‌ها به صورت تصادفی برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند و در دو گروه مداخله و طراحی معماری ساده کنترل قرار گرفتند. “شهرسازی” معادل انگلیسی ان Urban planning و Urbanism است و در یک تعریف عام عبارتست از مداخله و تنظیم فضا و فعالیت به منظور بهبود کیفیت زندگی ساکنان. در کتب درسی دانشگاهی آمده است که مجموعهٔ روش ها و تدابیر ارزشمند و مفیدی که متخصصین امور شهری به وسیلهٔ آن شهرها را بهتر می سازند، به شهرسازی یا علم تنسیق شهرها شهرت دارد. یا شهرسازی عبارت است از مطالعهٔ طرح ریزی و توسعهٔ شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری. انتشار بیش از حد گاز دی‌اکسیدکربن اثرات سوئی را بـر محیط‌زیست گذاشته است حدود 40 درصد از مصرف انرژی و 30 درصد انتشار دیاکسیدکربن توسط ساختمان‌ها صورت می‌گیرد.

دیکشنری تخصصی فنی مهندسی

احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده‌های روزافزون از سیستم‌های کامپیوتری، شهرسازی نیز دستخوش این کاربردها بود و امروزه سیستم‌های بسیاری در راستای ایجاد بستری امن و سریع برای دسترسی به پرونده‌های شهرسازی در شهرداری‌ها طراحی شده‌است. از جمله پرکاربردترین نرم‌افزارهای مورد استفاده در این رشته، جی آی اس، اتوکد، اس پی اس اس، اکسپرت چویس، سیتی انجاین نرم‌افزارهای سه بعدی مثل اسکچ آپ و … می‌باشند.

  • احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری است.
  • فردی که قصد دارد در رشته شهرسازی تحصیل کند با دارای مهارت هایی مانند درک و ذوق هنری، تجزیه و تحلیل مناسب، خلاقیت و نوآوری، آشنایی با زبان انگلیسی، طراحی و شناخت روانشناسی رنگ ها، مهارت های ارتباطی مذاکره ای، سازماندهی و مدیریت زمان داشته باشد.
  • فصلنامه‌ پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط یک نشریه پژوهشی – تخصصی است که دستاوردهای پژوهشی محققان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم در حوزه شهرسازی و معماری را به چاپ می‌رساند.
  • روش پژوهــش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نــوع کاربردی است و استخراج شاخص‌ها با شیوه دلفی در سه راند، ابتدا از متخصصین خواسته شده تا شاخص‌ها و عوامل موثر را بیان کنند و در مرحله بعدی شاخص بیان شده دسته‌بندی و نهایی شده‌اند و در راند آخر به تعیین امتیازات عوامل پرداخته شده است.
  • برنامه ریزی برای حمل و نقل شهری، فرایندی متداوم در توسعه شهری است که قصد دارد با طراحی یک سلسله عملیات، به اهداف شهری دست یافته، سطح بهینه‌ای از تعادل را برای همه عناصر حمل و نقل ایجاد کند.

هر سیستم از چندین زیرسیستم تشکیل می­شود و در رابطه با شهر ، محله یک زیرسیستم محسوب می­شود. نظریه سیستم ها بر اساس مفهوم کلیت واحد پایه گذاری شده است و این مفهوم ابتدا در روانشناسی و بخصوص در مکتب گشتالت پایه گذاری شد. ساختار یک مفهوم فضایی (چندبعدی) است در حالیکه استخوان‌بندی یک مفهوم فیزیکی است. کالبد سکونت و اشتغال ۵۰۰۰-۳۵۰۰ خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی ۷۵۰-۶۵۰ متر است که با عنصر شاخص واحد آموزشی دبیرستان مشخص و بر پایه چگونگی دسترسی به عنصر شاخصش تعریف می شود . کالبد سکونت و اشتغال ۳۰۰۰-۱۸۰۰ خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی ۵۵۰-۴۵۰ متر است که عنصر شاخص آن واحد آموزشی راهنمایی است.

معرفی رشته مهندسي شهرسازی | معماری نواز

روش تحقیق در پژوهش پیش رو، بصورت توصیفی تحلیلی میباشد و گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک هست. پس از مرور سوابق نظری و عملی رایانشی ملهم از اصول زیست‌شناختی و بررسی سیر تکوینی آنها، با استفاده از روش تحقیق شبیه‌سازی با راهبرد استدلال منطقی، الگوی رشد دیفرانسیلی، در یک فرآیند تولید فرم معماری مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. به نحوی که طی یک آزمایش شبیه‌سازی، مدلی از الگوهای رشد در تولید فرم رایانشی ارایه گردید. با توجه به آزمایش صورت گرفته، نتیجه‌گیری می‌شود شبیه‌سازی الگوریتمیک الگوهای رشد و شکل‌گیری پدیده‌های زیستی از مجرای رایانشی، در خلق روشهای نوین فرآیند تولید فرم معماری می‌تواند مؤثر واقع گردد. طراحی، یکی از پیچیده‌ترین و درعین‌حال مهمترین فعالیت خلاقه انسان است که نیازمند توانایی و دانش خاص خود است.

وظایف مهندسین شهرسازی